آستان قدس رضوی کم بود حالا «آستان امام خمینی»؟ / بدون شرح

3

Advertisements

قطعنامه تجمع حق طلبانه ۱۹ آذر ۹۶

درتمام سال های پس ازانقلاب ، حقوق کارکنان کشوری ولشکری ، درسطح پایینی بوده که هیچ تناسبی با عدالت و رفاه نداشته ، و به برکت این تبعیض آشکار ، درجوانی ، خود و فرزندانمان را ازابتدایی ترین حق حیات انسانی محروم کردید واینک دوران کهنسالی حزین و تاسف باری برایمان رقم زده اید .

به خواندن ادامه دهید