تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل وزارت کشور

جمعی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صبح امروز در اعتراض به مشکلات صنفی خود، مقابل ساختمان وزارت کشور تجمع کردند.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

اعلام حمایت از « بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷»

اتحاد و همبستگی کارگران و مبارزۀ مشترک و مستقل آنان مهم ترین شرط برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر است.

به خواندن ادامه دهید

بازداشت ۳۴ کارگر نیشکر هفت تپه؛ اعتصاب ادامه دارد

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه ۱۵ بهمن، خبر داد که همزمان با ادامه اعتصاب کارگران این واحد،‌ دستکم ۳۴ تن از کارگران به دست نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند.

به خواندن ادامه دهید

گزارشات اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز شنبه (۱۴بهمن ماه) مجددا کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل عدم دریافت حقوق های معوقه و پرداخت نشده، پاداش و بهربرداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ به همراه ۸ ماه حق بن سال ۹۵ دست به اعتصاب زدند.

به خواندن ادامه دهید

ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

صبح امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه کارگران بخش های نی بر و کارخانه و بخش های دیگری از شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه دست به اعتصاب و تجمع زدند.

به خواندن ادامه دهید

وضعیت وخیم جسمانی رضا شهابی درزندان اوین

کمپین دفاع از رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه،‌ وضعیت جسمانی او را «وخیم»‌ اعلام کرد و نسبت به شرایط او هشدار داد.

به خواندن ادامه دهید