رضا شهابی در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :رضا شهابی کارگر زندانی عضو سندیکای واحد در آستانه نهمین روز اعتصاب غذا است. رضا شهابی، چهارشنبه هجده مرداد از بدو ورود به زندان رجایی شهر پس از اینکه واحد اجرای احکام زندان به ایشان ابلاغ کرد

به خواندن ادامه دهید

بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان را محکوم می کنیم

رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که با سپردن وثیقه برای ادامه درمان در مرخصی پزشکی بسر میبرد با اصرار دادستانی برای توقیف ملک وثیقه گذار، امروز چهارشنبه هجدهم مردادماه ساعت یازده و بیست به زندان رایی شهر بازگردانده شد، سندیکای کارگران شرکت واحد در دو بیانیه ی جداگانه برگرداندن رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد به زندان را قویا محکوم کرد متن بیانیه ها بشرح زیر است:

به خواندن ادامه دهید

سندیکای کارگران شرکت واحد: برخوردهای پلیسی امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم کرد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عدم پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت کارگران معترض محکوم است

به خواندن ادامه دهید

سرکوب اعتراضات کارگری بن بست های خودساخته نظام سرمایه داری را نمی گشاید

بار دیگر سرمایه داران خشم خود را از بست های به وجود آمده توسط سود طلبی هایشان بر سر کارگران فرود آوردند و دست به بازداشت و دستگیری کارگران معترضی زدند که چیزی جز حق مسلم خویش نمیخواهند .

به خواندن ادامه دهید