اعتصاب در بازار دیزل آباد کرمانشاه امروز 16 مهر در اعتراض به گرانی و تورم

اعتصاب سراسری

از صبح امروز دوشنبه 16 مهر خبرها و گزارش هایی در باره اعتصاب در بازارهای شهرها و از سوی صنوف مختلف در اعتراض به گرانی شدید و تورم به شرح زیر انتشار یافته.
▪️اکثریت مغازه داران در بازار چابهار به اعتصاب پیوستند
▪️مغازه ها در کنارک در سیستان و بلوچستان بسته اند
▪️در برازجان مغازه داران بستند
▪️در بازار طلای تهران مغازه ها بستند
▪️بازاریان پاساژ ستاره شهرستان ترکمن استان گلستان دست به اعتصاب زدند
▪️بازار بزرگ کرج امروز در اعتصاب است
▪️مغازه ها در راسته بازار در میاندوآب بستند
▪️مغازه داران در شهرک صنغتی سنندج مغازه هایشان را باز نکردند
▪️در رشت برخی مغازه ها امروز باز نکردند و در اعتصابند
▪️بازار باشماخچی (بازار کفش) تبریز در اعتصاب است
▪️بازار موبایل اصفهان امروز تعطیل کرد
▪️مغازه داران در مشهد هم دست به اعتصاب زدند
▪️در تهران خیابان کارگر جنوبی ساعت 10 صبح مغازه برخی از مغازه داران بسته بود
▪️در اراک بازار در اعتصاب است
▪️بازار ابهر در اعتصاب است

آغاز اعتصاب سراسری در اعتراض به گرانی و تورم – تهران کارگر جنوبی دوشنبه ۱۶ مهرماه ۹۷

فیلم اعتصاب سراسری در دیگر شهرهای کشور را اینجا ببینید

آغاز اعتصاب سراسری بازار در اعتراض به گرانی و تورم – بازار موبایل اصفهان دوشنبه ۱۶ مهرماه ۹۷

شروع اعتصاب مغازه داران در رشت، شانزدهم مهر 97

فیلم اعتصاب سراسری در دیگر شهرهای کشور را اینجا ببینید

آغاز اعتصاب سراسری بازار در اعتراض به گرانی و تورم بازار میاندوآب ۱۶ دوشنبه ۱۶ مهرماه ۹۷

 

فیلم اعتصاب سراسری در دیگر شهرهای کشور را اینجا ببینید

آغاز اعتصاب سراسری بازار در اعتراض به گرانی و تورم بازار طلای تهران دوشنبه ۱۶ مهرماه

فیلم اعتصاب سراسری در دیگر شهرهای کشور را اینجا ببینید