دروغ‌پردازی امام جمعه قهدریجان در خصوص شلیک گلوله به مردم

Advertisements

ساخت پالایشگاه در کنار دریاچه زریوار (مریوان)، تناقض توسعه با تخریب محیط زیست