تلویزیون راه کارگر، بررسی نقش ایدئولوژی و دستگاه ها و امکانات مربوط به آنها در عصر اطلاعات و ارتباطات کنونی گفتگوی داریوش ارجمندی با غلام خیابانی کشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸

Advertisements

خطا نبود، درسیستم فکری چپ در آن زمان، آزادی و دموکراسی جای مهمی نداشت گفتگوی رادیو پیام آزادی جمعه۲۲ تير ۱٣۹۷ – ۱٣ ژوئيه ۲۰۱٨ با محمد رضا شالگونی

درکودتائی که آن زمان صورت گرفت ، درموردامیرانتظام آن چه رخ داد، جنایت بود. ما باید بگوئیم که دربهترین حالت امیرانتظام را نادیده گرفتیم. ما باید حتما ازگذشته مان شرمنده باشیم. ما چپ ها درمورد امیرانتظام ازخودانتقاد نکرده ایم. امیر انتظام از قربانیان استبداد جمهوری اسلامی است و ایستادگی او درخورستایش. نشریه راه کارگرکه من سردبیرش بودم، اعلامیه داد که اشغال سفارت امریکا کودتا است . اما درمورد ماجرای امیر انتظام وخیلی های دیگرازآنان دفاع نکردیم .
به خواندن ادامه دهید

تلویزیون راه‌کارگر ریزش معدن در مازندران مجله کارگری هفته با امیر جواهری اطلاعیه کانون نویسندگان ایران(تشدید حمله به آزادی بیان) بیانیه انجمن حمایت از کودکان؛بازجویی و‌پخش تصاویری از دختر ۱۷ ساله جمعه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۳ جولای ۲۰۱۸

تلویزیون راه‌کارگر ب پیرامون فراخوان سرنگونی: سرنگونی را طبقه‌ی کارگر باید سازمان دهد، گفتگوی داریوش ارجمندی با دکتر فرشید فریدونی نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته ؛ ارژنگ بامشاد یستم تیرماه ۱۳۹۷ برابر با یازدهم جولای ۲۰۱۸

مجله روزشمار کارگری هفته -شماره ۱۵ آب زندگی است؛ زندگی را از مردمان مان دریغ ندارید! امیر جواهری لنگرودی

در شکل گیری بخش بزرگی از این مشکلات حکومت نقش اصلی را به عهده داشته است. چهاردهه حاکمیت حکومتی نابهنگام همه چیز را به نابودی کشانده است.

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2018-07-09_1133_amir-mrs15.pdf

به خواندن ادامه دهید

درشورش و خیزش مردم در جای جای سرزمین ما ، مطلقا مردم بر حق اند گفتگوی رادیو پیام آزادی جمعه ۱۵ تير ۱٣۹۷ – ۶ ژوئيه ۲۰۱٨ با محمد رضا شالگونی

درنشست مجاهدین جولیانی می گوید این حرکات که شروع شده خود بخودی نیست. ما و دوستان مان درآلبانی نقش داشته ایم. مریم رجوی می گوید: دولت های اروپائی ما را به عنوان آلترناتیوبشناسند.

به خواندن ادامه دهید