موشک نشانۀ اقتدار ملی نیست، نه در آمریکا، نه در ایران

داريوش ارجمندى : موشك پرانى از ديرالظلم به ديرالزور و واكنش ميهن پرستان اپوزوسيون! زمانى كه دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا موشك هاى توماهاوك خود را به سوريه پرتاب كرد، همه، حتى مخالفان و منتقدانش به كف زدن براى او پرداختند.


موشک نشانۀ اقتدار ملی نیست، نه در آمریکا، نه در ایران

فريد زكريا تحليلگر مسائل بين المللى در شبكه (سى ان ان) و به گفته مجله فوربز يكى از تأثيرگذارترين شخصيت هاى آمريكا، اعلام كرد «امروز ترامپ به رئيس جمهور همه آمريكا تبديل شد». برايان ويليامز ژورناليست نامدار ديگر آمريكا در شبكه (ام اس ان بى سى) از زكريا هم پيشى گرفت و از «زيبايى تصاوير پرتاب موشك ها» سخن گفت. او سپس سرشار از احساسات شاعرانه، ترانه لنارت كوهن را برلب آورد: «زيبايى سلاح هاى ما، راهنماى من است!» و بالاخره فوران احساسات ميهن پرستانه اش را به اين جمله به پايان رساند: «تصاويرى زيبا، از سلاح هايى رعب انگيز!» نيكولاس كريستوفر يكى ديگر از منتقدان سرسخت ترامپ در شبكه (ام اس ان بى سى)، نوشت: (he did the right thing). «اقدام او درست بود.»
لازم به يادآوريست كه (ام اس ان بى سى) شبكه ايست كه بسيارى آنرا نقطه مقابل شبكه راست گراى «فاكس نيوز» تلقى ميكنند. فاكس نيوز، متعلق به روپرت مرداك اوليگارش نامدار آمريكا و از بزرگترين صاحبان رسانه اى در جهان مي باشد. در معرفى «فاكس نيوز» تنها ذكر همين نكته كافيست كه دونالد ترامپ از طرفداران پر و پا قرص اين شبكه بوده و به اعتراف خودش، اخبار و تحليل هايش را عمدتاً از برنامه هاى آن دريافت ميكند!! روزنامه نيويورك تايمز كه به همراه واشنگتن پست، (سى ان ان) و (ام اس ان بى سى) از سوى ترامپ به دروغ پردازى و بقول معروف به (fake news) بودن متهم شده بود، در واكنش به حمله موشكى ترامپ به سوريه، مقاله اى را با اين عنوان انتشار داد: ( On Syria attack, Trump’s heart came first)، «درجريان حمله به سوريه، ترامپ قلب خود را مبنى قرار داد.»

در اين نوشته فرصت و جاى پرداختن به ساير نمونه هاى برخوردهاى روشنفكران به اصطلاح مستقل و چپگراى آمريكايى و چرخش آنها از انتقاد به ستايش از ترامپ نيست و به همين چند نمونه اكتفا ميكنم. واقعيت اين است كه زكريا، ويليامز، كريستوفر و ساير ژورناليست هاى طرفدار جناح نئوليبرال اوباما- كلينتون در حزب دمكرات، تا پيش از اين واقعه، حتى حاضر به شناسايى ترامپ بعنوان رئيس جمهور مشروع كشورشان نبودند. آنها البته در توجيه موضع خود، نقائص و نقش نظام عقب مانده انتخاباتى آمريكا در پيروزى ترامپ را عنوان نمي كردند. يعنى همان نظامى كه براى سومين بار در تاريخ اين كشور، كانديداى جمهوريخواهان را كه رأى كمترى از كانديداى دمكرات ها كسب كرده بود، به كرسى رياست جمهورى نشاند! روشنفكران دمكرات آمريكا هرگز كلامى در اعتراض به سيستمى كه رأى اكثريت انتخاب كنندگان كشور را به زباله دان ريخته بود، بر زبان نياورده بودند. در برنامه هاى پربيننده و مقالات پرخواننده اين جماعت، تقريباً هيچ انتقادى از نظامى كه در جريان همين انتخابات رأى بيش از يك ميليون رنگين پوست به دلائل واهى و ساختگى باطله اعلام شده بود، ديده و خوانده نمى شد. آنهم گروهى كه براساس نظرسنجى ها و شواهد تاريخى، اكثريت قريب به اتفاق شان، بطور سنتى به كانديداى حزب دمكرات رأى مي دهند. با اين حال شليك چند موشك خوفناك در تاريكى شب كافى بود كه اين جماعت به ناگهان منفورترين رئيس جمهور تاريخ آمريكا كه با رأى اقليت رأى دهندگان به قدرت رسيده بود را، به «رئيس جمهور همه آمريكايى ها» تبديل كنند.

از ميهن پرستان آمريكائی تا شووينيست هاى وطنى!

ترامپ در شرايطى كه به اتهام ملايمت در برابر روسيه زير حملات توپخانه مخالفان خود بود، با موشك پرانى به سوريه، حداقل براى مدت كوتاهى هم كه شده، فرصت تنفسى براى خود فراهم كرد. بنابراين جاى تعجبى نيست كه اتاق هاى فكر ولى فقيه و رژيم اسلامى نيز، در درماندگى تحميل شده به آنها در فرداى انتخابات مهندسى شده شان، روش مشابهى را براى كسب محبوبيت در ميان مخالفان و منتقدان «ميهن پرست» خود، و انحراف افكار عمومى پيشه كنند (هرچند به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد كه اين تنها و يا مهمترين انگيزه رژيم از ماجراجويى موشكى بود). اما اگر موشك پرانى و كشتار مردم در صدها كيلومتر بيرون از مرزهاى كشور (حتى به صورت يك عارضه جانبى)، كف زدن مخالفان و خفه شدن صداى انتقاد آنها را به همراه بياورد، چراكه نه! و كوتاه زمانى پس از شليك موشك هاى سپاه پاسداران (بازهم در تاريكى شب) ديديم كه چگونه قند در دل اين منتقدان آب شد. «دمكرات» هاى ايرانى سرمست از غرور ملى، زبان به دفاع از حق قانونى رژيمى گشودند كه تا ديروز نامشروع اش مي خواندند. بى آنكه از قربانيان موشك ها بگويند، از ضرورت رقابت و كپى كردن روش هاى جنايت كارانه زورگويان جهان سخن گفتند. تو گويى مشكل مردم سوريه اين است كه تنها روسيه و آمريكا آنها را بمباران مي كنند و جهان سومى ها را به اين بازى مرگ آفرين راه نمي دهند.

روشنفكرانى كه ظاهر شدن در كانال هاى تلوزيونى و ارائه نقد هوشمندانه از «نظام غيردمكراتيك» ايران را وسيله نان خورى خويش كرده اند، امروز همچون همفكران خود در آمريكا، و همزبان با اصلاح طلبان داخلى به ستايش از واكنش «مقتدرانه» سپاه پاسداران (كه به شكر پروردگار مدت هاست كه به سلاح هاى سنگين هم مجهز شده) برخاسته اند. مسعود بهنود تحليلگر بى بى سى فارسى در توئيت خود نوشت: «از ديد من خطاست هر گونه مماشات و هر نوع نمايش ضعفى در برابر ترامپ در اين وضعيت. مماشات پاى ميز مذاكره است. در اين مرحله دنيا زبان غرور را بهتر مى فهمد.» على عليزاده مفسر ديگر اين شبكه، درعين حال از حق قانونى جمهورى اسلامى در جنگ افروزى نوشت: «شليك موشك به داخل خاك كشور دوست و متحد و با هماهنگى دولت مستقرش، مشروع و منطبق بر حقوق بين المللى ست. جنگ طلبى، زير سئوال بردن حق دفاع ماست.»

ظاهراً زمانى كه جرمى كوربين از دخالت ها و جنگ افروزى هاى بريتانيا در خاورميانه صحبت مي كند، تنها به وظيفه ترقى خواهانه خود عمل مي كند، اما نوبت به دخالت گرى هاى خودى كه رسيد، بايد تفسير جديدى از ترقى خواهى و ضدامپرياليسم بودن ارائه داد. به گفتۀ علی عليزاده، گويا اينكه چهل سال پس از انقلاب «ايران موشك هاى خود را از آمريكا نمي خرد» و مهم تر آن كه، آنها را «بدون اجازه ارباب شليك ميكند» نشانه دستيابى انقلاب در هدف خود يعنى استقلال از آمريكاست. يا به گفته مسعود بهنود چه افتخار بزرگى ست براى استقلال طلبان كشور كه در برابر قلدرمآبى هاى ترامپ زانو نمى زنيم و مماشات نمى كنيم!

همانطور كه برايان ويليامز از ديدن آتش موشك هاى آمريكايى به وجد آمده بود، فرزانه روستايى، تحليلگر اصلاح طلب نيز در مطلبى كه در سايت زيتون بچاپ رسيد مينويسد: «بعید است کسی اندکی عرق ملی ایرانی داشته باشد و از اینکه توان موشکی ایران چنین قابلیتی را دارد خوشحال نشده باشد.» وى سپس با طرح ده ملاحظه، ازجمله يادآور ميشود كه نبايد با بى احتياطى ناشى از شور و شوق سياسى، محل استقرار و شليك موشك ها را علنى كرد، چراكه اسرائيلى ها گوش به زنگند. عطاءاله مهاجرانى اصلاح طلب ساكن بريتانيا، با اشاره به حركت مقتدرانه سپاه در گرفتن انتقام خون شهداى ترور، به عربستان سعودى هشدار ميدهد كه «در هنگام نياز هزاران موشك قلب منافع آنها را در منطقه هدف خواهد گرفت». او فراموش کرده است به خاطر بیاورد که بورسیه تحصیل پسرش از کجا تامین شده است.

در اين ميان گروهى نيز با استفاده از فوتوشاپ، احساس افتخار ملى خود را به تصوير ميكشند. تصاوير مونتاژ شده ترامپ با متن هاى فارسى در دست، اين روزها به وفور در كانال هاى تلگرامى منتقد رژيم يافت ميشوند. ازجمله تصويرى كه وحشت ترامپ نسبت به موشك هاى سپاه را چنين به نمايش ميگذارد: «من دربست نوكر بچه هاى سپاه هستم!» مونتاژكنندگان اين تصوير خوشبينانه واقعاً تصور ميكنند كه گويا ولى فقيه و سپاه پاسدارانش، توان رويارويى نظامى با ترامپ و پنتاگون را داراست. اين جماعت بايد يك لحظه به اين بيانديشند كه رئيس جمهور نارسيسيست آمريكا فرمان حمله موشكى خود به سوريه را هنگام صرف كيك شكلاتى با رئيس جمهور چين صادر كرد. وارد مسابقه موشكى شدن با فردى كه «اول بودن» و «برنده شدن» و «عظمت» آمریکا مهمترين مشغله فكرى اوست، قمار خطرناكى ست كه ممكن است «ملت» و «ميهن پرافتخار» را يكجا و با هم به باد دهد.

اينكه مجرى برنامه كودك تلویزيون ايران از شليك «شيش تا موشك قشنگ» كه «مقر داعشى ها رو نابود كرد»، بگويد، جاى تعجب ندارد. او مزدبگير اين نظام است. بايد از وطن پرستانى كه از ديدن پرواز موشك هاى ساخت ايران خواب هاىِ تَر مى بينند پرسيد، شما كه مدال افتخار دهها سال مبارزه براى دمكراسى و حقوق بشر را به سينه زده ايد، چرا؟! ظاهراً بايد به شما يادآورى كرد كه مسابقه ميان ترقه بازان و موشك اندازان، مسابقه فوتبال نيست، كه امروز از گل زدن خامنه اى چنين به شعف آمده ايد. در پايان اين » بازى» به كسى مدال نمي دهند، بيهوده «سرود ملى» را زمزمه نكنيد. فراموش نكنيد كه هم در جريان ترقه بازى و هم موشك اندازى، در وهله اول اين مردم بى پناه و بى گناه دو طرف هستند كه جان خود را از دست مي دهند. فراموش نكنيد كه ميلياردها دلارى كه صرف ساختن اين موشك هاى وطنى شده، از حلقوم ميليون ها شهروند گرسنه كشورمان بيرون كشيده شده است.

بطور خلاصه «راه واقعی برای کاهش خطر تروریسم جهادی و سلفی درکشور، پایان دادن به تبعیض های ملی، مذهبی، فرهنگی و عقیدتی و برقراری عدالت در توسعه اقتصادی میان مناطق محروم و پیشرفته کشور، پایان دادن به دخالت در جنگ های خطرناک فرقه ای منطقه ای و صرف هزینه های عظیم میلیاردی آن برای توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است! مردم ایران و همه مردمان منطقه اکنون بیش از هر زمان دیگر به صلح و همزیستی مسالمت آمیز نیاز دارند. بمب و موشک تنها خطر آدم خوارى فرقه ای در منطقه مصیبت زده ما را عمومیت می بخشد. دست رژیم جمهوری اسلامی از دخالت در جنگ های فرقه ای منطقه ای کوتاه!» [به نقل از اعلاعيه سازمان كارگران انقلابى ايران(راه كارگر) در باره موشک پرانی سپاه پاسداران].
کشتار جمعی با حمله موشکی،جنایت علیه بشریت است، نه مبارزه با تروریسم!

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s